Via denna blankett tar vi emot anmälningar till säsongen 2022.
OBS skriv in deltagarens e-post endast om det är deltagarens personliga e-post - får ej vara samma som förmyndares e-post.
Genom att fylla i den här blanketten frånvaroanmäler man permanent sin spelare från extraträningarna som ordnas av WFA. Anmälan om frånvaro gäller från därpå följande månad.
 Blanketten stängs 31.10.2021 23:00
Genom att fylla i den här blanketten anmäler man sin spelare till extraträningarna som ordnas av WFA. Genom att anmäla sig förbinder man sig att betala månadsavgiften 30 eur. Anmälan om frånvaro gäller från därpå följande månad.

Måndagar
F08
P08

Tisdagar
F09
P09

Onsdagar
F10
P10

Torsdagar
F11
P11

Fredagar
F12
P12

Alla träningar startar kl 15.15 och slutar 16.30. Träningarna hålls under perioden vecka 44-51 och vecka 2-17. Paus på sportlov och påsklov.

OBS! Fyll endast i deltagarens e-post adress om spelaren har en egen e-post adress (EJ samma som förmyndares) och man önskar att spelaren själv skall ha tillgång till Jopox och anmäla sig till träningarna där via. Oberoende om spelaren själv anmäler sig till träningar eller inte så är det förmyndarens ansvar att se till att korrekt information har angetts (deltar/deltar ej i träning).