Mehiläinen samarbete


Mehiläinen är en välkänd och ansedd privat producent av social- och hälsovårdstjänster. Genom sin tjänst Sport Mehiläinen betjänar man hobbyidrottare, målinriktade aktiva motionärer, idrottare och idrottsföreningar i hela Finland. https://www.mehilainen.fi/sv/sport-mehilainen

Sport Mehiläinen har ett stort urval av experttjänster:

  • Branschledande idrottsläkare, ortopeder och kirurger
  • Fysioterapeuter som specialiserat sig på förebyggande, behandling och rehabilitering av idrottsskador
  • Idrottspsykologer som fokuserar på psykologisk träning
  • Näringsterapeuter som specialiserat sig på idrottarens kost

Samarbetet innebär möjlighet till hjälp vid skador och olycksfall, ända från första undersökning till eventuella andra åtgärder såsom operationer och rehabilitering. OBS! Spelarens egen försäkring gäller.

När du och din familj registrerar er som användare av Sport Mehiläinen via Mehiläinen-appen och kopplar er till WFA som förening samlas bonus till föreningen baserat på de hälso- och sjukvårdstjänster er familj använder hos Mehiläinen (ej arbetshälsovård). Här instruktioner om hur ni registrerar er . Man kan enbart vara kopplad till en förening.


Kontaktuppgifter:

Vid skada eller olycksfall rekommenderas att Mehiläinen kontaktas för undersökning och hjälp vidare (spelarens försäkring gäller) enligt följande:

Vid icke-brådskande fall:

  • Ta kontakt med föreningens kontaktperson sjukskötare Pia Sand (under kontorstid):

Vid brådskande fall:

  • Ta kontakt med Mehiläinens jour eller akuten på närmaste sjukhus