Extra träningar

WFA erbjuder Extra träningar för barn födda 2013-2010 i våra medlemsföreningar under perioden november 2022- maj 2023. Träningarna hålls tisdag-fredag kl. 15.15-16.30 i Fennia-hallen med huvudprincipen en åldersgrupp/tillfälle.

Anmälan

Priset är 30 euro/månad. Anmälan till en Extra träningsgrupp sker via denna länk https://www.wasafotbollsakademi.fi/lomakkeet/6582/... Efter den 16.10.2022 får föräldern en inbjudan till den valda Extra träningsgruppens Jopox sida där all kommunikation sker samt anmälan in/out till varje Extra träning. Man kan närsomhelst under perioden anmäla sig till Extra träningarna.

Registrera in/out till träning

Spelarna skall anmälas in eller out till varje Extra träning så tränarna vet hur stor grupp de skall räkna med. Anmälan sker senast kl. 19.00 dagen före träning i Jopox.

Frånvaroanmälan

Om man anmält sig till en grupp, men av någon anledning vill avsluta deltagandet i Extra träningarna skall man fylla i blanketten https://www.wasafotbollsakademi.fi/lomakkeet/6583/franvaroanmalan-extratraningar-2022-2023 Frånvaron registreras då från första dagen nästa kalendermånad.

Välkommen med!

Vi hoppas barnen skall lära sig nytt och vidareutvecklas, samt ha roligt och lära känna spelare från andra föreningar. Välkommen med i denna verksamhet!