Vad är en spelledare?

Inom barnfotbollen (juniorer under 12 år) kallas domaren för spelledare.

För att bli spelledare behöver man gå en spelledarutbildning. I WFA ordnar vi spelledarutbildningar under mars-månad (se avsnittet om utbildning när nästa utbildning ordnas). Utbildningen är cirka tre timmar lång och riktar sig till ungdomar som är (/fyller detta år) 14 år eller äldre.

Att gå spelledarutbildningen är ett ypperligt sätt att få en bredare syn på fotboll och även bekanta sig med hur man instruerar och uppmuntrar barn i deras nya hobby. Utbildningen för även deltagarna närmare domarverksamheten genom att lära ut fotbollsregler och hur man agerar i rollen som “rättskipare”. Detta kan vara ett första steg mot att i framtiden även utbilda sig till domare.

Vi vill uppmuntra så många unga som möjligt att delta i kursen och ordnar därför flera tillfällen. Spelledarna får tillgång till kursmaterialet efter kursen, så att de även kan studera det på egen hand.

Obs! Det är helt frivilligt att delta i utbildningen och fast man deltagit i utbildningen betyder det inte att man behöver vara spelledare i matcher.


Stöd för spelledarna

Från WFA erbjuder vi efter utbildningen:

  • Möjlighet för spelledaren att bekanta sig med juniorträning för yngre barn och även få testa på att vara spelledare i slutet av träningen då barnen spelar. (innan man är spelledare i en match första gången)
  • Möjlighet att delta i ett repetitionstillfälle i maj där vi repeterar de viktigaste sakerna inför att vara spelledare i en match och där spelledarna får ställa frågor.
  • En person i föreningen att ta kontakt med om man har frågor eller något man vill diskutera gällande spelledarrollen.
  • Möjlighet att finnas på en lista över spelledare som delas till medlemsföreningarnas tränare (så att man kan bli kontaktad och tillfrågad att vara spelledare i matcher)


WFA:s kontaktperson för spelledarna:

Minna Määttä (e-post minna@wfa.fi, tel 041-312 2404)