WFA - ett regionalt fotbollssamarbete

Wasa Fotbollsakademi, grundat 2015, är ett regionalt samarbete mellan fotbollsföreningar i Vasa och Korsholm. Deltagande föreningar är BK-48, Iskmo-Jungsund BK, FC Kuffen, Solf IK och Sundom IF.

Samarbetet berör ca 1100 juniorer, flickor och pojkar, i åldern 6 – 19 år samt ett hundratal tränare, lagledare och andra funktionärer i de olika lagen. Wasa Fotbollsakademi leds av sportchef Christoffer Kloo och verksamhetsledare Minna Määttä. Till sin hjälp har de heltidsanställda fotbollstränaren Nijaz Sarajlija och ett flertal fotbollstränare, lagledare och övriga lagfunktionärer.

Sportsligt syfte

  • Stärka fotbollens position i regionen.
  • Stärka och utveckla ett långvarigt och hållbart samarbete mellan föreningarna i WFA.
  • Skapa tydliga strukturer och likvärdiga förutsättningar för föreningarna, lagen och de enskilda spelarna.
  • Utveckla och höja nivån på spelarens fotbollsfärdigheter.
  • Skapa förutsättningar för både bredd- och elitverksamhet.
  • Stöda, utbilda och utveckla tränarnas kompetens.
  • Stöda och utveckla medlemsföreningarnas sportsliga organisation.
  • Vara en jämlik, fördomsfri och positiv samarbetspartner.