Blanketten stängs 11.06.2023 23:59

Anmälan: Inspirationstillfälle 8 mot 8

 
Tidpunkt:
Onsdag 14.6 kl. 20-21 via Zoom
 
Sista anmälningsdag söndag 11.6
 
Genom att fylla i den här blanketten frånvaroanmäler man permanent sin spelare från extraträningarna som ordnas av WFA. Anmälan om frånvaro gäller från därpå följande månad.
Genom att fylla i den här blanketten anmäler man sin spelare till extraträningarna som ordnas av WFA. Genom att anmäla sig förbinder man sig att betala månadsavgiften 30 euro. Anmälan om frånvaro gäller från därpå följande månad.

Tisdagar
F10
P10

Onsdagar
F11
P11

Torsdagar
P12

Fredagar
F13 + F12
P13

Alla träningar startar kl 15.15 och slutar 16.30. Träningarna hålls under perioden vecka 44-51 och vecka 2-21. Paus på sportlov och påsklov.

OBS! Fyll endast i deltagarens e-post adress om spelaren har en egen e-post adress (EJ samma som förmyndares) och man önskar att spelaren själv skall ha tillgång till Jopox och anmäla sig till träningarna där via. Oberoende om spelaren själv anmäler sig till träningar eller inte så är det förmyndarens ansvar att se till att korrekt information har angetts (deltar/deltar ej i träning).
Via denna blankett tar vi emot anmälningar till säsongen 2023 för de spelare som ska delta i WFA:s "Hybridår" (2010-födda).
OBS skriv in deltagarens e-post endast om det är deltagarens personliga e-post - får ej vara samma som förmyndares e-post.
Via denna blankett tar vi emot anmälningar till säsongen 2023.
OBS skriv in deltagarens e-post endast om det är deltagarens personliga e-post - får ej vara samma som förmyndares e-post.