Här finns materialet från spelledarutbildningen och även ett sammandrag över All stars spelreglerna:

Spelledarutbildning 2023.pdf

Pelinohjaajakoulutus 2023.pdf

All stars spelregler.pdf

Kaikki pelaa säännöt.pdf