Tränarutbildning

En av WFA:s viktigaste uppgifter att utbilda tränarna i medlemsföreningarna och WFA-lagen. Nedan en beskrivning av de utbildningar som ordnas.

Bollförbundets kurser

WFA ordnar följande av Bollförbundets kurser för medlemsföreningarnas och WFA:s tränare:

 • Startkurs, FVS (inga förkunskaper krävs)
 • Åldersklassutbildning (tidigare namn:Fotbollsträning för barn), IKV (förkunskaper: Startkurs eller tidigare D-kursen)
 • Inlärning av tekniska färdigheter (inga förkunskaper krävs)
 • UEFA C (förkunskaper: Fotbollstränarens Startkurs, Åldersklassutbildning (tidigare Fotbollsträning för barn) och en Temakurs ur Bollförbundets utbildningsstege (t.ex. Inlärning av tekniska färdigheter)


WFA:s egna kurser

WFA ordnar egna kurser för tränare i medlemsföreningarna i 5 mot 5 och 8 mot 8 där kursinnehållet baserar sig på WFA:s fotbollsprogram. Nedan kort om innehållet i de olika kurserna.

Basic Tränar/Ledarutbildning

 • Att vara tränare/ledare i en barngrupp
 • Bemötande av barn
 • Inlärningsmiljö
 • Träningens struktur
 • Praktiska tips

5 mot 5

 • Riktlinjer
 • Spelaren i denna ålder
 • Vad träna på och varför
 • Träningsplanering
 • WFA:s fotbollsfilosofi
 • Introduktion av spelsystem, lagspel

8 mot 8

 • Spelaren i denna ålder
 • Vad träna på och varför
 • Träningsplanering
 • WFA:s fotbollsfilosofi
 • Spelsystem, lagets formation
 • Hur utveckla spelet successivt under 8 vs 8 tiden