Extra träningar

WFA erbjuder Extra träningar för barn födda 2014-2011 i våra medlemsföreningar under perioden november 2023- maj 2024. Träningarna hålls vid Botniahallen enligt följande: Måndagar kl. 15.15-16.30 P2011, F2011 och P2012, Onsdagar kl. 15.15-16.30 F2012, F2013 och F2014, Torsdagar kl. 15.15-16.30 P2013 och P2014.

Anmälan

Priset är 30 euro/månad. Anmälan till en Extra träningsgrupp sker via denna länk. Efter den 15.10.2023 får föräldern en inbjudan till den valda Extra träningsgruppens Jopox sida där all kommunikation sker samt anmälan in/out till varje Extra träning. Man kan närsomhelst under perioden anmäla sig till Extra träningarna.

Registrera in/out till träning

Spelarna skall anmälas in eller out till varje Extra träning så tränarna vet hur stor grupp de skall räkna med. Anmälan sker senast kl. 19.00 dagen före träning i Jopox.

Frånvaroanmälan

Om man anmält sig till en grupp, men av någon anledning vill avsluta deltagandet i Extra träningarna skall man fylla i denna blankett. Frånvaron registreras då från första dagen nästa kalendermånad.

Välkommen med!

Vi hoppas barnen skall lära sig nytt och vidareutvecklas, samt ha roligt och lära känna spelare från andra föreningar. Under dessa träningar fokuseras mycket på individuella färdigheter. Välkommen med i denna verksamhet!