WFA-turnering


Varje år ordnas WFA-turneringen; en turnering dit alla spelare i medlemsföreningarnas två mittersta ålderskategorier för 8 vs 8 (år 2023 gäller detta 2011-2012 födda) bjuds in. Under turneringen mixar vi lag så att varje lag består av en blandning av spelare från olika medlemsföreningar. Till varje lag lottas en tränare.

Turneringen spelas under en kväll och är ett ypperligt tillfälle för spelare och tränare att lära känna varandra. Spelarna får egna spelskjortor som de får behålla efter turneringen.

Årets (2023) WFA-turnering är preliminärt inplanerad i slutet av april. Mera information om detta samt anmälan till turneringen sker under mars-månad.