Värderingar

Våra värderingar är det som skall genomsyra hela verksamheten och synas i föreningens vardag. Wasa Fotbollsakademis värderingar är följande:

För alla: Alla fotbollsintresserade är välkomna med i verksamheten.

Strävan efter förbättring: Vi gör vårt bästa, vill utvecklas och lära nytt.

Respekt: Vi respekterar varandra och har en positiv attityd.

Tillhörighet: Tillsammans är vi starka! Genom en god gemenskap, vi-anda och en positiv kultur främjar vi allas trivsel i vår förening.