Wasa Fotbollsakademi rfPublicerad: 16.08.2022 12:32

WFA - Vasa IFK

Vasa IFK har fattat beslut om utträde ur WFA. Nedan Vasa IFKs pressmeddelande angående detta och därefter övriga medlemsföreningars gemensamma pressmeddelande.


Vasa IFK:

Vasa IFK har 14.8 beslutat att urträda från WFA:

Vasa IFK har idag meddelat Wasa Fotbollsakademi rf:s styrelse och de övriga föreningarna inom samarbetet att vi säger upp vårt medlemskap i Wasa Fotbollsakademi rf (WFA).

Övriga samarbetsföreningar har ställt sig positiva till ett förslag gällande en ändring av det gällande samarbetsavtalet som skulle innebära att WFA blir en fotbollsförening med egna registrerade spelare från U14 och uppåt samt egna seniorlag. Detta är inte i linje med de syften och intentioner som slogs fast vid bildandet av samarbetet.

VIFK vill inte vara ett hinder i frågan utan ger de andra samarbetsföreningarna arbetsro att gå vidare i arbetet med WFA som en förening med egna juniorer.

Vi anser även att den medlemsavgift som spelarnas föräldrar årligen betalar till WFA inte längre motsvarar den service som samarbetsavtalet och WFA: s stadgar föreskriver.

Därför har vi beslutat att fortsätta vår verksamhet utanför WFA. Vårt utträde ur WFA blir gällande om sex månader efter att vi idag meddelat om utträde.

För juniorlagen i Vasa IFK fortsätter verksamheten som tidigare. Detta betyder att vi i fortsättningen inom föreningen kommer att ha både flick- och pojklag från de yngsta juniorerna upp till B-juniorerna. Verksamheten för våra seniorlag fortsätter som tidigare.

Vasa IFK anser att ett samarbete för fotbollens bästa är viktigt och ställer oss därför fortsatt positiva till nya samarbetsformer med samtliga föreningar i Vasa med omnejd.

Vi vill samtidigt tacka de övriga samarbetsföreningarna för det gångna samarbetet inom Wasa Fotbollsakademi.

Vasa den 14 Augusti 2022


Övriga medlemsföreningar:


WFA samarbetet fortsätter

Med anledning av Vasa IFK:s meddelande om att man lämnar Wasa Fotbollsakademi (WFA) önskar övriga medlemsföreningar bekräfta att vi har för avsikt att fortsätta samarbetet även framöver. Wasa Fotbollsakademi bildades 2015 som ett samarbete mellan BK-48, Iskmo-Jungsund BK, FC Kuffen, Solf IK, Sundom IF och Vasa IFK med målsättningen att stärka fotbollens position i regionen och ge ungdomar, oavsett ambitionsnivå, möjlighet att utöva sitt fotbollsintresse med utbildade tränare och att skapa en tydlig struktur för samarbetet.

Under de sju år som WFA verkat har föreningarna närmat sig varandra och stegvis byggt en stabil ekonomi och en kunnig organisation, utbildat tränare och bedrivit lagverksamhet för juniorer på såväl högsta nationella nivå som hobbynivå. WFA-samarbetet har lett till att antalet aktiva juniorer ökat och ett betydande antal spelare från medlemsföreningarna har utvecklats så att de har kunnat representera både Vasa IFKs seniorlag på nationell nivå och övriga föreningars representationslag. Så sent som sommaren 2021 skapade föreningarna tillsammans en ny strategi för WFA. Därför finner vi det beklagligt att Vasa IFK nu avslutar sin medverkan.

Vi vill bemöta Vasa IFKs orsaker till utträde med att säga att det inte har funnits något officiellt förslag om att spelare ska registreras i WFA utan endast en diskussionspunkt, som efter Vasa IFKs negativa reaktion lades på is. Vasa IFK uttalade sitt misstroende mot WFAs styrelse och anställda, varefter vi har bett om ett möte med Vasa IFKs juniorsektion eller styrelse, vilket de konsekvent har vägrat, för att klargöra vad misstroendet betyder för samarbetet. Sedan dess har Vasa IFK även uttryckt planer som strider mot andan i samarbetet, vilket vi har ifrågasatt.

BK-48, Iskmo-Jungsund BK, FC Kuffen, Solf IK och Sundom IF är eniga i vår strävan efter att utveckla och förbättra fotbollen för barn, unga och vuxna i regionen. Våra föreningar har de senaste åren haft en mycket positiv utveckling och för att säkra en kvalitativ verksamhet för våra äldre juniorspelare kommer vi fortsätta utveckla WFA-samarbetet för våra över 1100 juniorer. Under de kommande månaderna kommer vi att förbereda ett nytt samarbetsavtal som möjliggör våra målsättningar där alla medlemsföreningar respekteras som jämlikar. Målet är fortsättningsvis att tillsammans skapa en kvalitativ verksamhet för medlemsföreningarnas juniorer där verksamheten fortsätter som tidigare.

Mathias West, WFA ordförande

Maria Rönn-Liljenfeldt, BK-48 ordförande

Joakim Häggblom, Iskmo-Jungsund BK ordförande

Kaj-Olof Rönnback, FC Kuffen ordförande

Elisabeth Ström, Solf IK fotbollssektionens ordförande

Andreas Björk, Sundom IF fotbollssektionens ordförande

Tilläggsinformation ger:

Mathias West, 040 725 2979